Prednosti prodajnog štanda

Kao i na svakoj pijaci važno je imati prodajni štand. U smislu ovog oglasnika prodajni štand je poseban odjeljak oglasnika na kojem jedan prodavač drži samo svoje oglase. Takva forma omogućava kupcu da lakše pregleda prodajne proizvode jednog prodavača. Za tim može biti više razloga. Ako kupac stekne povjerenje u određenog prodavača onda mu vjeruje i želi robu kupovati primarno kod njega. Zato rado posegne za štandom (trgovinom) provjernog i pouzdanog podravača i provjeri što kod njega ima na stanju, tj postoji li traženi proizvod na štandu kojem vjeruje.

Preko štanda prodavači stječu svoje ime i svoj autoritet. To im omogućava da prodaju brži i bolje. Stječu bazu svojih kupaca koji uvijek navraćaju na isto mjesto. Slično kao i na pravoj pijaci.

Prodavači koji afirmiraju svoj štand mogu se kvaliteno predstaviti kupcima. Na štandu se svi podaci o prodavaču i o njegovim proizvodima. Kupcu je lakše doći do kontakta i lakše mu je ostvariti komunikaciju.

Štandovi su izdvojeni u posebnu rubriku tako da je lako izvršiti odabir željenog štanda.

Pozicija štanda može igrati važnu ulogu u prodaji proizvoda i usluga. Znaju to vješti trgovci koji se bore za svoju poziciju na tržnicama i pijacama svugdje u svijetu. Nema bitne razlike ni na online pijaci. Prodavači mogu zakupiti mjesto u glavnoj navigaciji stranice te na taj način pospješiti svoju poziciju među konkurencijom. Takva pozicija daje im prednost i stvara uvjete za bržu i veću prodaju. Posebice je ovo važno za prodavače koji imaju veliki broj artikala u ponudi.