Promovirajte svoj oglas

Svaki korisnik koji objavi svoj oglas u našem oglasniku može promovirati svoj oglas. Tj. može ga unaprijediti na način da ga dodatno promovira. Osim standardnih, posebnih, označavanja i pozicioniranja oglasa (Top i Istaknuto) svaki oglas se može promovirati na način da se isti u određenom vremenskom periodu na stranici ponaša favorizirano, tj oglas može dobiti povlašteni status.

O čemu se radi?

Promovirani oglas se određeni broj dana pojavljuje u vrhu prikazanih oglasa. Nakon isteka promoviranog perioda oglas ponovo prelazi u standardni prikaz i nalazit će se na svojoj uobičajenoj poziciji.

Osobine promoviranog oglasa ovise o paketu promoviranja koji zakupite. Detalji paketa potvrđuju koliko će dana oglas biti promoviran i za koliko oglasa vrijedi konkretni paket.

Izbor paktea sa opisom svakog paketa imat ćete na uvid prilikom kreiranja svakog oglasa. Bit će vam ponuđena opcija paketa sa prikazanim osobnostima svakog paketa. Imat ćete mogućnost odabrati željeni paket. Ako ne želite promovirati svoj oglas tada jednostavno odaberete oglase bez promoviranja.

Ako imate poteškoća u izboru potrebnog paketa ili vam je nejasno kako promovirati svoj oglas slobodno nas kontaktirajte na mail info@pijaca.eu, rado ćemo vam pomoći da zakupiti željenu vrstu usluge.